Statut fundacji

Statut fundacji

Nasze spotkania

Rzućmy okiem na frazeologię

Wernisaż

Dnia 22.04.2016 nasza Fundacja zorganizowała wernisaż prac Pani Martyny Masiakowskiej, studentki IV roku architektury Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Pana Łukasza Dobrowolskiego, absolwenta Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, aktualnie studenta III roku projektowania mebli na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Wernisaż był połączony z koncertem w wykonaniu:

Pani Anny Kufel – absolwentki Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu, która przy akompaniamencie Pani Lidii Muraszko wykonała na flecie następujące utwory :

 • C. CHAMINADE - "CONCERTINO"
 • J. GADE - "Tango"

Pani Gabrieli Tokłowicz - absolwentki Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu, która na flecie, przy akompaniamencie Pani Anny Piwosz - wykonała:

 • C. CHAMINADE- " CONCERTINO"
 • E. BOZZA – "Cantable i presto"

Zagrali także dla nas:
Dominika Juszczak - uczennica Liceum Ogólnokształcącego, która swoje pasje muzyczne rozwija pod opieką pana Gabriela Kaczmarka w Szkole Baletowej Pani Anny Niedźwieź w Poznaniu.
Pan Wojciech Mazurek - inżynier elektronik, z zamiłowania muzyk i kompozytor m.in pasji e-mol, uczestnik " Szansy na sukces".
Pan Piotr Moczyński - założyciel i członek szantowego zespołu SAILOR, kompozytor utworów szantowych, miłośnik muzyki irlandzkiej oraz Pan
Paweł Sobczak – gitarzysta amator, pasjonat tego instrumentu.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Państwa Sadowskich – właścicieli restauracji HYĆKA, którzy bezpłatnie udostępnili nam urokliwe wnętrza swojego lokalu.

Image Description Image Description

Dzień Babci i Dziadka

Image Description Image Description

Bawimy się i uczymy razem:

 • koncerty muzyczne
 • wspólne pieczenie pierników
 • spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka

Nasze projekty

Od rytmu do słowa

Image Description

W latach 2015/16 Zrealizowaliśmy II edycje projektu "Od rytmu do słowa". Projekt był realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego "Prowadzenie komplesowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością".

Nasz program terapeutyczny oparty o założenia rytmiki Emila Jaques Dalcroze'a, umuzykalniania Carla Orffa oraz ćwiczeń sensomotorycznych, stawiał sobie za cel stymulowanie rozwoju motorycznego, pobudzenie motywacji do mówienia, rozwijanie rozumienia mowy z zastosowaniem prozodycznych elementów mowy, a wszystko to w radosnym klimacie zabawy.

Rzućmy okiem na frazeologię

Rzućmy okiem na frazeologię

Dzięki wsparciu finansowemu PZU zrealizowaliśmy dla dwóch grup dzieci i młodzieży projekt "Rzućmy okiem na frazeologię", którego celem było poznanie i zrozumienie przez uczestników projektu niektórych związków frazeologicznych. Młodzież wykonała także film związany z poznawanymi frazeologizmami.

Dzięki dotacjom fundacja systematycznie realizuje założone cele

 • bezpośreniej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, w edukacji
 • rozwijania sprawności językowych i komunikacyjnych
 • rozwijanie pasji i zainteresowań
 • rozwijania czytelnictwa
 • korzystanie z dóbr kultury
 • organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • wspierania osób niepełnosprawnych w życiu dorosłym

Fundacja ‚Pomóż zrozumieć’ powstała z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Naszym celem jest wspieranie edukacji dzieci, rozwijanie w nich pasji życiowych, umożliwienie im korzystania z dóbr kultury oraz wsparcie w życiu dorosłym.

Wierzymy, że indywidualizacja nauczania oraz partnerskie podejście w edukacji są drogą do sukcesu naszych podopiecznych,oraz do pełniejszego poznanie i zrozumienie świata.

Naszą opieką chcemy otoczyć szczególnie dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej.

Pragniemy również zainteresować szersze grono osób problematyką niepełnosprawności językowej, w aspektach edukacyjnym, kulturowym i społecznym.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne

2019:
sprawozdanie finansowe

2018:
sprawozdanie finansowe

2017:
sprawozdanie finansowe

2016:
sprawozdanie finansowe

2015:
sprawozdanie finansowe

2014:
sprawozdanie merytoryczne
sprawozdanie finansowe

Podziękowania

Podziękowanie za zajęcia w Mosinie.

1% podatku

Fundacja "Pomóż Zrozumieć" specjalizuje się w niesieniu pomocy dzieciom z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz niepełnosprawnością słuchową.

Wspierając nas, naprawdę poomagasz dzieciom.

KRS: 0000518095

Nr Konta: 92 1140 2004 0000 3302 7846 7906

Kontakt

ul. Wojciecha Bogusławskiego 22/3
60-214 Poznań